Sunday, February 19, 2012

Farewell to Consul General Narong Sasitorn


ธรรมคติ
พระพรหมสี่หน้า

หน้าหนึ่งคือ........ ความรัก...........สมัครสมาน
หน้าสองคือ........ ความสงสาร.......ใคร่ชูศรี
หน้าสามคือ........ พลอยดี........ ใครได้ดี
หน้าสี่คือ............ การมี............. ความเที่ยงธรรม

จากบทกลอน “พระพรหมลิขิต”
พระพรหมวชิรฌาณ............................................................................................

สาส์นท่านกงสุลใหญ่


การประจำการที่ชิคาโกของผม และคุณไก่ เป็นประสบการณ์ “ครั้งแรก” ของเราในหลายด้าน ในเรื่องงานเป็นครั้งแรกที่ผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงาน และเป็นครั้งแรกที่ทำงานใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับชุมชนไทยโดยตรง ตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมา ผมทำงานที่เน้นหนักทางด้านวิชาการและงานบริหาร นอกจากนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราประจำการนานถึง 5 ปี และหลังจากเดินทางกลับก็จะเป็นครั้งแรกที่เรา 2 คน จะต้องอยู่ห่างจากลูก ซึ่งศึกษาต่อที่นี่

ชิคาโกจึงเป็นที่ที่เราประทับใจที่สุด การเป็นข้าราชการเมื่อได้รับมอบหมายให้มาทำงานก็ต้องทำให้ดีที่สุดตามความสามารถ แต่ขณะเดียวกัน ผมและคุณไก่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผูกพันกับชีวิตกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่เรารู้จัก กล่าวได้ว่านับตั้งแต่ผมรับราชการมายังไม่เคยอยู่ที่ใดนานติดต่อกัน 5 ปีเท่าชิคาโก จนทำให้รู้สึกว่าที่นี้เหมือนเป็นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเรา

ก่อนมาได้รับการบอกว่าคนไทยที่ชิคาโกเป็นชุมชนที่มีคุณภาพและมีอัธยาศัยพร้อมที่จะสนับสนุนราชการ ผมมาอยู่ 5 ปียืนยันได้อย่างเต็มปากถึงข้อเท็จจริงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิต เรา 2 คนและลูก ๆ ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากคนไทยเป็นอย่างดี

เราได้ร่วมงานกันในหลายต่อหลายเรื่อง แต่ที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดคือ กิจกรรม และงานเฉลิมฉลองวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ 84 พรรษา ที่คนไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีอย่างเป็นปึกแผ่นเป็นที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งในช่วงปีนี้ และปีหน้า สถานกงสุลใหญ่ และชุมชนไทยก็จะได้มีโอกาสร่วมงานกันในภารกิจสำคัญ ซึ่งผมใคร่ขอให้คนไทยช่วยสนับสนุนและยื่นไมตรีจิตให้กับกงสุลใหญ่ท่านใหม่ ซึ่งเป็นคนดี คนเก่ง ที่กระทรวงฯ ได้เลือกสรรแล้ว เพื่อให้งานสำคัญประสบความสำเร็จ

สุดท้ายนี้คุณไก่กับผม ขอกราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ ดร.พระมหาพยอม กิตติโสภโณ พระเถรานุเถระ ในนครชิคาโก และขอขอบคุณกรรมการวัดธัมมาราม สมาคม ชุมชนไทย ตลอดจนทุกท่านที่กรุณาจัดงานในวันนี้ให้กับผมและคุณไก่ รวมทั้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน และส่งใจมา เรา 2 คน พร้อมลูกทั้ง 2 ประทับใจในมิตรภาพ ความปรารถนาดี และน้ำใจของทุกท่าน พร้อมนี้ เรา 2 คน ขอตั้งใจอาราธนาพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข มีสุขภาพ พลามัยแข็งแรง และสมหวังในเรื่องที่ชอบทุกประการ.

ณรงค์ และ ฉันทนา ศศิธร

_________________________________________________


ประมาลภาพแห่งความทรงจำ
คุณสาโรจน์ ชวนะวิรัส อดีตรมว.กต./ เลขาธิการมูลนิธิไทย มอบของที่ระลึกแก่
กสญ. คุณณรงค์ ศศิธร ในงาน "ราตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์มหาราชันย์ "


______________________________________________

ประมวลภาพในงานเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีฯ
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม

เมื่อมาถึงงาน กงสุลใหญ่ คุณณรงค์ ศศิธร และครอบครัว กราบนมัสการอำลาคณะสงฆ์ ณ อุโบสถ และรับศีล


คณะกรรมการอำนายการวัดธัมมารามและผู้แทนสมาคม ชมรม ร่วมพิธี


ดร.พระมหาพยอม กิตติโสภโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธัมมารามกล่าวสัมโมทนียกถา


และมอบวัตถุมงคลแด่กงสุลใหญ่ฯ


พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล


กงสุลใหญ่ฯและภริยา (คุณฉันทนา ศศิธร)และลูกสาว ลูกชาย


............................................................................................

งานเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีแด่กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก คุณณรงค์ ศศิธร และครอบครัว
ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
จัดโดยวัดธัมมารามและสมาคม ชมรมต่างๆในรัฐอิลลินอยส์
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2555 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

น.พ.สกุล ตันเสียงสม รองปธ.กรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม กล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพร


น.พ.พิพิธ เจียมมงคลทิพย์ อดีตนายกสมาคมไทยคนแรกแห่งรัฐอิลลินอยส์ มาร่วมอวยพร


รำอวยพร โดยคณะนักเรียนนาฎศิลป์ วัดธัมมาราม (รุ่นเล็กสุด)


หลังรำอวยพร เด็กๆนำดอกไม้มากราบอวยพรฯที่โต๊ะ


คุณครูอินทิพร หลิ่วพิริยะวงศ์ครูผู้ฝึกซ้อม


เด็กชายเจ็ท มาคัส อ่านจดหมายที่เขาเขียนอวยพร (ภาษาอังกฤษ) แด่ท่านกงสุลใหญ่ฯ


ผู้แทนเด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธัมมาราม ร้องเพลง เล่าสู่กันฟัง


คุณครูชำนิ ศรีพระราม และครูชลธิชา ทรัพย์รังสี ร่วมเล่นดนตรีไทยประกอบเพลงไทยสากล


ในเพลง แต่ปางก่อน เรียกเสียงปรบมือจากผู้มาร่วมงานด้วยความชื่นชอบ


คุณบุษบา ผดุงเกียรติศักดิ์ และผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนะธรรมไทย
คุณครูชำนิ ศรีพระราม มอบดอกไม้กราบอวยพร


ฟ้อนอวยพร จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย รัฐอิลลินอยส์


กลุ่มผู้ปกครอง และนร.ร.พอ.ธ. ร่วมร้องเพลง มีแต่คิดถึง ของคุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์


การแสดงละครสั้นของครอบครัวไทยในต่างแดน เรื่อง แด่กงสุลใหญ่....ด้วยดวงใจ


ละครเน้นให้เห็นความรัก ความอบอุ่น ของครอบครัวไทย
ที่มีทั้งคุณยาย ลูกสาว ลูกเขย คุณน้า หลาน อยู่พร้อมหน้ากันในตอนค่ำ


คุณครูเลอเพ็ญ ดวงแก้ว ในบทครูภาษาไทย ตรวจการบ้านที่สั่งให้นักเรียนเขียนมา


เด็กหญิงใหม่ สุทธิโกสีย์ อ่านการบ้าน
( จดหมายที่เขียนอวยพรแด่ท่านกสญ. )ให้ทุกท่านได้รับฟัง


คุณอิสรพงศ์ (ฮอน) บรรณประดิษฐ์ ในบทครูดนตรี กับนร. ร้องเพลง
Somewhere Over the Rainbow มอบแด่กสญ.


คณะครู กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน มาร่วมแสดงความยินดีและกราบอวยพร


กสญ. และภริยา กล่าวขอบใจและรับของที่ระลึก


ผู้แสดงละครสั้นและผู้กำกับการแสดงคุณครูพิรุณรัตน์ ตุลยฐิตนันท์ ถ่ายภาพที่ระลึกกับกสญ.และภริยา


คุณอรุณ สัมพันธวิวัฒน์ ขึ้นร้องเพลงกระท่อมไพรวัลย์ มอบแด่ท่านกสญ.


กสญ.และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรำวงมาราธอน กันอย่างสนุกสนาน


คุณอลงกต วงษ์แก่นคำ นายกสมาคมอีสานและนักร้องวงฤทัยมาร่วมงาน


รำวงมาราธอนรอบสอง


ผู้แทนวัดพุทธธรรม ร่วมร้องเพลง


เจ๊คกี้ ฮอร์ตัน นักร้องเสียงทรงพลังของชิคาโกมาร่วมงาน


คุณไพโรจน์ วงศ์สว่างศิริ และพญ.กัณธิภา ประทุมเงิน ในเพลง แต่ปางก่อน


น.พ.พนม พึ่งเชิดชู แพทย์ไทยอาวุโสของชิคาโก กล่าวอวยพรในนามสมาคม ชมรม


กงสุลใหญ่ฯและภริยากล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานวัดธัมมาราม
ตลอดจนสมาคมชมรมทุกฝ่าย และถ่ายภาพหมู่


น.พ. พนม พึ่งเชิดชู กรรมการกลุ่มไทฟา มอบของที่ระลึก


คุณนิวัตร เบิกบาน รองนายกสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ มอบของที่ระลึก


คุณรจนา อินทปุระ นายกสมาคมพยาบาลฯมอบของที่ระลึก


คุณวัชรีย์ แจ่มจันทร์ นายกสมาคมชาวเหนือ และคณะกรรมการ มอบภาพคู่ในงานชาวเหนือ


คุณบุศรา เทพชาตรี ปธ.โครงการไทย อิลลินอยส์ ,ผอ.ร.ร.นาฏศิลป์ฯ มอบของที่ระลึก


คุณสถาพร พลอยสุข รองปธ.กรรมการอำนวยการวัดพุทธธรรม มอบพระพุทธรูป


คุณนันทา บูรณกาญจน์ กรรมการอำนวยการสมาคมไทย,วัดธัมมาราม มอบภาพที่ระลึก


ผู้แทนวงดนตรีฤทัยมอบของที่ระลึก


พญ.สดใส ไชยวรรธนะ ผู้แทนแพทย์ไทย อินเดียนา มอบของที่ระลึก


คุณวรรณดี เลิศบูรพา สื่อมวลชนไทย มอบช่อดอกไม้


คุณแมว สุชาดา นักร้องชิคาโกและเพื่อนๆมาร่วมร้องเพลงจนงานเลิก


ร้านไทยลิตเติ้ลโฮม นำอาหารมาบริการในคืนนั้น


.....................................................................................

ประวัติท่านกงสุลใหญ่ คุณณรงค์ ศศิธร โดยสังเขป


วันเดือนปีเกิด 26 กันยายน 2503

คู่สมรส นางฉันทนา ศศิธร (ธัญญะเศรษฐ์)

บุตรธิดา 1. นายศิระ ศศิธร 2. นางสาวศิระดา ศศิธร

การศึกษา
1. รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. M.A. (International Relations and Diplomacy), St. John’s University,
สหรัฐอเมริกา ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2526 เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยบรรจุเข้าทำงาน ที่กรมองค์การระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2529 ออกประจำการครั้งแรกในตำแหน่งเลขานุการตรี
ประจำคณะทูตถาวร แห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
พ.ศ. 2537 ออกประจำการครั้งที่สอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
พ.ศ. 2545 หัวหน้าฝ่าย ปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ
ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวง
ปฎิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อีกตำแหน่งหนึ่ง
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531
2. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2533
3. ตริตาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2537
4. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2541
5. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2546
6. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549
7. เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551
8. ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552

..............................................................................................

งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปวงประชาเปรมปรีดิ์ ขอถวายความดีให้พ่อ

ทุกคนต่างมุ่งทำความดีเพื่อชุมชนไทยในนครชิคาโก

และเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติ


ในหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการวัดธัมมารามและวัดไทยในนครชิคาโก ตลอดจนสมาคม ชมรม ห้างร้านไทย ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ รวมทั้งคนไทยทั้งใกล้ไกลในเขตมิดเวสต์ ร่วมส่งสาสน์มาอวยพร ให้ท่านกงสุลใหญ่ คุณณรงค์ ศศิธร และภริยา จงเดินทางโดยสวัสดิภาพ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป.......

ภาพและคำบรรยาย : จากหนังสือที่ระลึกในงาน
และจากสื่อมวลชนไทยในนครชิคาโก

1 comment:

  1. I believe the Consul and his family are very appreciated to THAI community and other. I could see from his farewell party which so proud off...
    Thank you,

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.